Thejoja About

 

| IRC channel (#gry) | Email (thejoja@thejoja.com) | Joris Killian | +316-38387313 | Vlaardingen, the Netherlands

About me

Beeldende Kunst - archive

Op deze site kunt u al mijn beeldende werk vinden. Ik vind het belangrijk hierin geen selectie te maken, aangezien het beeldende proces nooit los van het eindwerk gezien kan worden. Het is aan de toeschouwer te bepalen vanaf welk moment mijn werk serieus te nemen is.

Kunstkritiek - about

Sinds 2014 ben ik kunstrecensent. Hiernaast heb ik mijn eigen visie op kunst ontwikkeld. Middels eigen projecten als EDEK en de Random Artist Generator heb ik naar kunst leren kijken. De conclusies die hieruit volgen wil ik graag met de rest van de wereld delen.

 

Copyright 2007 Built with Indexhibit